Dizajn je ključni element u prenošenju poruke, bez obzira na medij. Ipak, postoje značajne razlike između dizajna za štampu i dizajna za web koje svaki dizajner treba da razumije. U ovom blogu ćemo istražiti glavne razlike, izazove i najbolje prakse za oba područja.

Razlike u rezoluciji:

 • Štampa: Dizajn za štampu zahtijeva visoku rezoluciju. Standard je 300 DPI (dots per inch) kako bi se osigurala oštrina i jasnoća prilikom štampe.
 • Web: Dizajn za web obično koristi nižu rezoluciju, obično 72 PPI (pixels per inch). To je dovoljno za digitalne ekrane, gdje brzina učitavanja i optimizacija veličine fajlova igraju ključnu ulogu.

Boje i profil boja:

 • Štampa: Koristi CMYK (cyan, magenta, yellow, black) kolor profil jer je dizajn predviđen za štampu.
 • Web: Koristi RGB (red, green, blue) kolor profil, što je optimalno za ekrane.

Format fajlova:

 • Štampa: Popularni formati uključuju PDF, EPS, AI i visokorezolucijske JPEG ili TIFF fajlove.
 • Web: Najčešće korišćeni formati su JPEG, PNG, GIF i SVG. Važno je optimizirati slike kako bi se smanjilo vrijeme učitavanja.

Tipografija:

 • Štampa: Tipografija za štampu može biti složenija jer nema problema sa font renderingom koji se javljaju na webu. Treba obratiti pažnju na čitljivost pri različitim veličinama.
 • Web: Tipografija na webu mora biti optimizirana za različite uređaje i ekrane. Web fontovi kao što su Google Fonts su popularan izbor zbog svoje prilagodljivosti.

Interaktivnost:

 • Štampa: Nema interaktivnih elemenata. Sve informacije moraju biti jasno prikazane jer korisnik ne može kliknuti ili skrolovati.
 • Web: Web dizajn omogućava interaktivnost kroz linkove, animacije i druge dinamične elemente koji mogu poboljšati korisničko iskustvo.

Izazovi i najbolje prakse:

 • Štampa: Pored visokog kvaliteta fajlova, dizajneri moraju razmotriti i margine, krvarenje (bleed) i sigurnosne zone kako bi izbjegli neželjene rezove ili oštećenja.
 • Web: Prioriteti uključuju brže učitavanje stranica, responzivni dizajn koji se prilagođava različitim uređajima i SEO optimizaciju.

Razumijevanje osnovnih razlika između dizajna za štampu i dizajna za web je ključno za uspješno kreiranje materijala u oba medija. Dizajneri moraju prilagoditi svoje strategije i tehnike prema specifičnim zahtjevima svakog projekta kako bi postigli najbolje rezultate.